Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Verjaardagsfonds

Van harte gefeliciteerd!
 
Gemeenteleden van 18 jaar en ouder ontvangen omstreeks hun verjaardag een felicitatiekaart van het verjaardagsfonds.
Dit verjaardagsfonds maakt het mogelijk om op velerlei manieren een bijdrage te leveren aan activiteiten binnen onze gemeente.
Met uw gift steunt u dit fonds en maken we het met elkaar mogelijk om bijvoorbeeld:
O    technische voorzieningen in Us Haven te verbeteren Gebruik deze link of de QR code

QR code Verjaardagsfonds Us Haven

O    jeugd/jongeren activiteiten

Gebruik deze link of de QR code

QR code Verjaardagsfonds Jeugd en Jongeren

O    muziek in de kerk (dirigent koor, instrumenten, enz)

Gebruik deze link of de QR code

QR code Verjaardagsfonds Muziek in de kerk

U mag uw bijdrage ook overmaken op IBAN NL50 RABO 0373 7357 90 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Lemmer c.a.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

ANBI – De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift is daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting.