Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Collecte en collectebonnen

De wekelijkse collecten bevelen wij van harte bij u aan.
Uw bijdrage kunt u ook online overmaken via de bankrekeningnummers die hier staan.

Kerkrentmeesters Prot. Gemeente Lemmer
NL 50 RABO 0373 7357 90

of klik hier om een gift over te maken naar de kerk

Diaconie Prot. Gemeente Lemmer
NL 82 RABO 0373 7434 59

of klik hier om een gift over te maken naar de diaconie

Ook bij een bankoverschrijving kunt u heel makkelijk aangeven dat uw gift voor een speciaal doel is.

beurs met muntgeld

Collectebonnen zijn beschikbaar met de waarden:

• 20 stuks @ € 0,60 = € 12,00 per vel
• 20 stuks @ € 1,20 = € 24,00 per vel
• 20 stuks @ € 2,20 = € 44,00 per vel

De collectebonnen kunt u per bank bestellen:
U vermeldt als omschrijving:
1x 0,60, 1x 1,20 en 1x 2,20 of een ander aantal vellen, waarbij u het bedrag aanpast.
U schrijft het totaalbedrag van de door u gewenste collectebonnen over naar IBAN:

NL50 RABO 03737 35 790
t.n.v. Protestantse Gemeente Lemmer

►De door u bestelde bonnen worden thuis afgeleverd.

Deze bonnen kunnen voor elke kerkelijke collecte of gift gebruikt worden, ook voor het verjaardagfonds, spaardoosjes en de “koffiepot” op zondagmorgen.
De aankoop van de collectebonnen kan meegenomen worden in de giften aftrek bij de belasting aangifte.