Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Dominee

De vaste voorganger van de ‘Tsjerke oan it Dok’ is Aleida Blanken. Naast de dienst op zondag verzorgen doet zij nog veel meer voor en rondom de kerk. Aleida vertelt op deze pagina graag meer over wie ze is en wat ze voor u kan betekenen.

Wat kan ik voor u doen?

Als dominee kan ik u op meerdere manieren van dienst zijn. Het volgende kan ik voor u doen:

  • Op zondag en christelijke feestdagen kunt u kerkdiensten met mij als voorganger volgen.
  • Als predikant geef ik mee leiding aan de gemeente. Dat betekent, dat ik betrokken ben bij de kerkenraad en diverse werkgroepen in de kerk. Met en voor mensen van alle leeftijden.
  • Als “leraar” probeer ik kinderen en volwassenen kennis van Bijbel en geloofstraditie door te geven. Dat  doe ik met diverse middelen en momenten. Bijbel-uitleg in de kerkdienst, kinder-leerhuis, gesprekskringen, thema-avonden etc. etc.
  • Ik ben er vooral ook als “herder” van mensen. Ik begeleid mensen in levens- en geloofsvragen, op kruispunten van het leven, in crisis, in rouw, bij ziekte, in de laatste levensfase.
  • Ik ben er voor leden van de Protestantse Gemeente en voor iedereen uit onze directe omgeving die een luisterend oor zoekt in zorgen, levensvragen of vragen over God en geloof.

 

Trouwen

U kunt mij vragen om (in de kerk van Lemmer) uw trouwdienst of de zegening van jullie duurzame relatie te leiden. Ter voorbereiding heb ik enkele gesprekken met de betrokkenen. Eenieder van de LHBTI-community is welkom.

Afscheid

U kunt mij vragen om de afscheidsdienst van uw dierbare te leiden. U kunt rechtstreeks contact opnemen met mij of eerst informatie vragen aan de scriba. Elke afscheidsdienst leid ik onder medeverantwoording van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lemmer. Er is veel ruimte voor eigen inbreng van nabestaanden. Het gaat erom, dat we recht doen aan de overledene. Dat we liefdevol gedenken voor Gods aangezicht. Met woorden uit de Bijbel en gebed mag ik nabestaanden helpen om troost en bemoediging te vinden.

Foto: Stichting Oud Lemmer

Hoe doe ik mijn werk?

Mijn werk kan ik in drie kernwoorden samenvatten: gebed, tijd en professionaliteit.

Gebed

Voor mij is mijn relatie met Jezus Christus belangrijk om iets van God te begrijpen en te ervaren. Om Zijn liefde verder te dragen is het dagelijks gebed onmisbaar. Ik bid om Zijn heilige Geest, wijsheid en kracht vandaag. En voor de mensen die ik ontmoet. Vaak bid ik ook concreet voor de mensen bij wie ik als predikant betrokken ben. In de pastorale ontmoeting wordt vaak ook gebeden. We brengen bij God wat we hebben besproken. Of vragen om licht voor datgene waar geen woorden voor zijn. Zingen is dubbel bidden. (Augustinus). Bij vieringen en werk met groepen én in pastorale ontmoetingen kan er wat mij betreft gezongen worden!

Professionaliteit

In het beroep van predikant kun je persoon en professie nooit strikt van elkaar scheiden. Dit vraagt een integere basishouding, respect en bovenal inlevingsvermogen. Het ambtsgeheim staat altijd voorop. Gesprekken en de inhoud van gesprekken zijn altijd vertrouwelijk, dus worden niet gedeeld met derden.

 

Ik zie het als een teken van professionaliteit om mijn grenzen te kennen in wat ik te bieden heb. Waar nodig geef ik in pastorale ontmoetingen het advies om bijvoorbeeld een psycholoog of arts te raadplegen.

 

De academische opleiding vormt een goede basis voor het werk van predikant. In de praktijk viel en valt er nog zeer veel te ontdekken en te leren. Maar vanuit een brede kennismaking met diverse vakgebieden –  Bijbelse talen, theologie, Joodse Studies, godsdienstwetenschappen, geschiedenis, sociologie, psychologie – weet ik mij toegerust voor het veelzijdige werkterrein. Gedurende onze actieve loopbaan als predikant zijn we gehouden aan Permanente Educatie. Ik heb diverse post-academische of aanvullende cursussen gevolgd. Dat gaat door. Soms zijn dat ook praktisch gerichte studie- of ontmoetingsdagen voor werkers in de kerk. Denk aan workshops voor pastoraat, communicatie, jeugdwerk, liturgie, diaconaat etc.

 

 

 

Professionaliteit is gebaat bij goed contact met collega’s. Dit doe ik door onder meer deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Werkgemeenschap van Predikanten en kerkelijk werkers in de regio. Waar nodig en mogelijk vervangen wij elkaar bij ziekte of onverwachte uitval.

 

Ook collegiaal overleg met pastor Margriet Klaver- Huisman staat geregeld op de agenda. Daarnaast is er jaarlijks een gesprek met de kerkenraad aan de hand van mijn jaarverslag.

Wat zijn mijn drijfveren?

Geboren en getogen als dochter van een vader die beroepsmusicus/ kerkorganist was én een muzikale, zingende moeder was de muziek altijd dichtbij. Ook kreeg ik al jong de verhalen en liederen van het geloof in God mee. Zingen en geloven horen voor mij bij elkaar. Aan het einde van mijn middelbare schooltijd ontdekte ik, dat ik vanuit mijn geloof wilde werken met mensen. Letterlijk werk maken van mijn geloof. Passie voor rechtvaardigheid, zorgzaamheid en het overdragen van kennis zijn karaktereigenschappen die ik hierbij kon inzetten.

 

Met die achtergrond ben ik predikant geworden. En met deze eigenschappen zet ik mij van harte in voor het welzijn van medemensen. Mijn eigen kind-van-God zijn is het basis-besef. Dat ik mij door God geliefd weet, geeft mij de kracht om er voor anderen te zijn. Zo wil ik ook u ontmoeten. In Gods ogen is ieder mens kostbaar. Zo probeer ik te kijken, te luisteren en tijd te nemen voor de ander.

Inspiratie haal ik elke dag uit de Bijbel. Daarin vind ik een rijkdom aan verhalen die (h)erkenning bieden in alles wat menselijk is. De Bijbel is voor vandaag en biedt richting in de grote uitdagingen van deze tijd.  Ik vertel daar graag over en sta open voor gesprek over de Bijbel, levensvragen, maatschappelijke kwesties en de actualiteit. Inspiratie is er voor mij ook in muziek, beeldende kunst, literatuur en poëzie. Allemaal uitingen die soms herkenning bieden of je iets nieuws leren. Dan weer prikkelen, uitdagen of je zelfs even ontregelen. Ik gebruik graag (beeldende) kunst en poëzie in mijn werk, bijvoorbeeld in kerkdiensten en gespreks- of studiekringen.

 

Met en voor de Protestantse Gemeente Lemmer wil ik werken aan een vriendelijke en gastvrije kerkgemeenschap. Dat mensen zich er gezien en gekend weten. Dat u kunt groeien en bloeien als mens en dat u van betekenis bent voor anderen om u heen. Ik loop graag mee als één van de “mensen van de Weg” in deze tijd. Met mijn gebed, tijd en professionaliteit wil ik u en deze gemeente van dienst zijn. Tot eer van God!

 

Liefde voor de natuur werd mij al met de paplepel ingegeven. Verwondering om het kleinste diertje en de hoge bergen. Er is een Maker, een Schepper die hiervoor alle eer toe komt. Als mensen mogen we genieten van onnoemelijk veel moois en goeds in de Schepping. We geven echter vooral eer aan God als we op verantwoorde wijze omgaan met de natuur, met de aarde en de dieren. In het licht van klimaatverandering en afname van biodiversiteit vraagt dit om keuzes. Ik probeer hier persoonlijk bewust rekening  mee te houden met mijn levensstijl. Als predikant maak ik het thema bespreekbaar waar het maar kan. Ik zie dit als deel van mijn roeping.

Hopelijk heeft u met deze tekst een beetje een idee gekregen wie ik ben en wat ik voor u kan doen. Maar ik maak ook graag kennis met u! Kijk op onze contactpagina voor mijn contactgegevens of stuur een mailtje naar dominee@pglemmer.nl.

 

Ds. Aleida Blanken