Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord Diaconia. Dit betekent: dienen, of dienst.

Wij, als diakenen, vervullen onze diaconale roeping door te delen wat ons geschonken is.

Door te helpen waar geen hulp is. Door te getuigen van Gods gerechtigheid waar onrecht plaatsvindt.

Delen wat geschonken is

We collecteren in de kerkdienst. Met uw donatie helpen we verschillende projecten. In overleg met elkaar wordt er voor elke kerkdienst een collectedoel gekozen. Dit kan een lokaal project zijn, maar ook landelijk of wereldwijd. Vaak in samenwerking met Kerk in Actie of een ander doel wat op dat moment onze aandacht vraagt. Daarnaast zorgen we ook voor het brood en de wijn bij het heilig Avondmaal.

Wij zetten ons in voor de diaconie omdat we ons geroepen voelen om te helpen waar hulp nodig is. Daar waar armoede, ziekte, oorlog, of onderdrukking is, willen we helpen.

De diaconie bestaat momenteel uit: