Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Adressen & Contact

 

Scriba
Mevr. Roelie de Haan
T: 06 – 45 08 52 84
E: scriba@pglemmer.nl

 

 

Predikant
Ds. Aleida Blanken
T: 0514 – 78 54 06
E: dominee@pglemmer.nl

 

 

 

Pastor
Mevr. Margriet Klaver-Huisman
T: 0527 – 61 86 14
E: pastor@pglemmer.nl

 

 

In geval uw predikant of pastoraal werker niet bereikbaar is, kunt u voor DRINGENDE zaken contact opnemen met uw wijkouderling of scriba. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens.

 

Kosters
Contactpersoon dhr. Roel van der Schaaf
T: 06 – 22 86 06 76
E: roelenwillie@gmail.com

 

Gebouwen
Contactpersoon dhr. Roel van der Schaaf
T: 06 – 22 86 06 76
E: roelenwillie@gmail.com

 

Kerkelijk Bureau
Voor opgave van geboorte, huwelijk, verhuizing en aanmelding
voor of afmelding van het kerkblad, kunt u zich wenden tot:
• Ledenadministratie Protestantse Gemeente te Lemmer c.a.
Mevr. Klasina Venema-Kortstra,
E: kb@pglemmer.nl

 

Administratie/Bankgegevens

 

Administrateur:
dhr. Jelle van der Bij
T: 06 – 53 20 19 78
E: administratie@pglemmer.nl

 

Bankrekening Protestantse Gemeente:
IBAN NL50 RABO 03737 35 790
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Lemmer

 

Bankrekening Diaconie:
IBAN NL82 RABO 03737 43 459
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lemmer

 

Bankrekening ZWO:
IBAN NL79 INGB 0001 240877
t.n.v ZWO Groep Lemmer

Contactpersonen

 

Wijk Centrum Midden
Ouderling:
Mevr. Hinke Keulen
E: centrum-midden@pglemmer.nl

 

 

 

Wijk Centrum West
Ouderling:
Dhr. Rauke de Hoop
E: centrum-west@pglemmer.nl

 

 

 

Wijk Lemmer Noord
Ouderling:
Mevr. Wietske Wessels
E: lemmer-noord@pglemmer.nl

 

 

 

Wijk Lemstervaart
Ouderling:
Mevr. Ina Deuling-Bangma
E: lemstervaart@pglemmer.nl

 

 

 

Wijk Frieslandpark
Wijkcoördinator:
Dhr. Egbert Dijkstra
E: frieslandpark@pglemmer.nl

 

 

 

Wijk Centrum Rienplan
Wijkcoördinator:
Mevr. Rigtje Keulers
E: centrum-rien@pglemmer.nl

 

 

 

Wijk Lemmer 2000
Wijkcoördinator:
Vacant
Tijdelijk mevr. Wietske Wessels
E: lemmer2000@pglemmer.nl

 

 

Contact

Privacyverklaring(Vereist)