Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters houden zich bezig met het beheer van de financiën en de goederen van de kerk. Met als doel voor de komende jaren een gezonde financiële basis voor onze gemeente te behouden. Dit doen we door aan de ene kant de inkomsten op peil te houden (kerkbalans, giften en collectes), en aan de andere kant de kosten in de hand te houden.

 

Praktisch betekent dit het volgende:

  • Wij beheren en onderhouden de gebouwen zoals de ‘Tsjerke oan it Dok’, de pastorie en ‘Us Haven’, het gebouw naast de kerk. Ook de begraafplaatsen Eesterga en Follega vallen onder ons beheer.
  • Wij gaan over de  verhuur van de gebouwen.
  • De organisatie van actie kerkbalans ligt bij ons, maar ook de abonnement gelden van ons kerkblad ‘de frissel’.
  • Wij verzorgen de financiële administratie en stellen jaarlijks de begroting en jaarrekening op.

 

Momenteel bestaat het college van kerkrentemeesters uit een ouderling-kerkrentmeester en twee kerkrentmeesters. Daarnaast worden wij worden ondersteund door een administrateur.

 

 

 

 

Foto: Stichting Oud Lemmer