Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Anbi & downloads

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar
Uw giften aan onze kerk, zowel aan de gemeente als de diaconie, zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Alle bij de Protestantse Kerk Nederland aangesloten gemeenten zijn namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter wel een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Geen drempel bij periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot meer dan 50%. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdragen, zonder dat het extra geld kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

  • als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • uw conform de overeenkomst regelmatig (tenminste één keer per jaar) de bedragen overmaakt;
  • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
  • deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • de schriftelijke overeenkomst kunt u downloaden via www.protestantsekerk.nl/periodieke-gift of aanvragen bij administratie@pglemmer.nl
  • ook de Belastingdienst geeft op haar website uitgebreide informatie over periodieke giften www.belastingdienst.nl in zoekvenster periodieke giften invullen
  • wij zijn u graag behulpzaam bij het invullen van de overeenkomst

Pagina ANBI Kerk

Pagina ANBI Diaconie