Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Pastor Margriet Klaver

Op deze pagina maakt u kennis met pastor Margriet Klaver-Huisman. Werkzaam in de Protestantste gemeente Lemmer als ouderenpastor. Ze zal zichzelf eerst voorstellen, daarna vertelt ze wat onder het ouderenpastoraat valt en hoe ze daar invulling aan geeft. Tot slot komen haar drijfveren aan bod. Veel lees plezier!

 

Wie ben ik?

Mijn naam is Margriet Klaver-Huisman, zoals mijn achternaam al doet vermoeden ben ik getrouwd. Samen met mijn man hebben we drie volwassen dochters. Ik ben geboren op 23 april 1969, in mijn jeugd woonde ik in de kop van Overijssel. In 1993 zijn mijn man en ik verhuisd naar de Noordoostpolder, Emmeloord. Hier wonen we nog steeds met veel plezier. Sinds september 2021 ben ik werkzaam als ouderenpastor in Lemmer.

 

Van administratie, naar moeder naar pastor

Voordat ik uiteindelijk ouderenpastor ben geworden is mijn ontwikkelingslijn langs verschillende opleidingen en banen gegaan. In mijn jeugd heb ik een administratieve opleiding gedaan en heb daarmee een aantal jaren op kantoor gewerkt. Toen de kinderen kwamen werd ik fulltime moeder. Destijds deed ik veel vrijwilligerswerk op o.a. de basisschool, de kerk en bij sociaalmaatschappelijke instanties.

 

De kinderen werden groter, zo kwam er ruimte voor mij om weer een studie op te pakken. Ik deed de toenmalige SPW4 deeltijd opleiding, een mbo-studie: Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4. Hiermee kon ik werken in de gehandicaptenzorg en de kinderopvang. Dit deed ik met veel plezier, zorgen voor het kwetsbare in de mens trekt me aan en geeft me voldoening. Helaas door bezuinigingen werd ik in beide banen boventallig gesteld. Zo stond ik voor de keuze: solliciteren? Of mijn andere droom nastreven? Ik koos voor mijn droom: een theologische opleiding.

 

Terug in de schoolbanken

In 2015 begon ik aan de hbo-studie ‘Theologie’ aan de VIAA in Zwolle. Tijdens mijn studie heb ik o.a. twee minors ‘contextuele pastoraat’ gevolgd. Deze minors gaven mij inzicht van de (on)bewuste invloed van context in een gesprek. Bij context kunt u denken aan de omgeving, gebeurtenissen, opvoeding of opleiding.

 

In juni 2020 nam ik mijn diploma in ontvangst. Tijdens de uitreiking typeerde mijn docent mij als ‘iemand met oog voor de minderbedeelden. Die naast hen wil staan en hen in het oog wil houden. Die het verrassende gezicht van Christus is, waarbij ik Jezus’ liefde mag druppelen aan de tafel van gelijkheid.’ Deze woorden neem ik mee als ouderenpastor in mijn werk.

 

Wat kan ik voor u doen?

Als pastor mag ik Gods woord en zijn liefde naar u vertalen.

Bij een gesprek zoek ik samen met u de verbinding. Ik geef een luisterend oor en sta naast u. wanner we elkaar ontmoeten probeer ik daar een echte ontmoeting van te maken. Als u het moeilijk hebt kan ik op dat moment uw last even meetillen, zodat u op adem kan komen.

 

Wat is mijn werkterrein?

Mijn werkterrein bestaat uit drie straten in Lemmer; Chr.de Vriesstraat, Y.W. v. Dijkstraat en W. Hofstraat. Bent u in een van deze straten woonachtig en wilt u met mij in gesprek? Neem dan vooral contact op met mij via de contactgegevens onderaan deze pagina (link toevoegen met paginaspringer naar beneden).

 

Een goed afscheid verzorgen

Naast gesprekken voeren verzorg ik ook uitvaarten. Hierbij vind ik het belangrijk dat een familie kan terugkijken op een goed afscheid. Ik bied veel ruimte voor inbreng van de familie. Bij mij staat voorop dat er recht gedaan wordt aan de overledene en de nabestaanden. Dat we tijdens de uitvaardienst de troost bij Jezus mogen zoeken en vinden.

 

Activiteiten buiten de kerk

In het verzorgingshuis ‘Suderrige’ verzorg ik een aantal activiteiten waaronder de weeksluitingen, dat zijn vieringen die lijken op kerkdiensten. In de Schutse verzorg ik elke maand een zanguurtje waarbij we christelijke liederen uit pake en beppe ’s jeugd zingen.

 

Wat is mijn manier van werken?

In mijn werk ben ik gebonden aan ambtsgeheim. Dat betekent dat wat we bespreken ook tussen ons blijft. Ik werk vanuit de presentie gedachte, zoals beschreven door Andries Baart. In het kort gezegd betekent dat voor mij dat ik u bezoek en daarin trouw probeer te zijn. Dus present voor u te zijn zodat u zich gezien en gehoord, dus van waarde voelt.

Belangrijke kenmerken voor mij zijn daarin:

 

In deze kenmerken herken ik hoe Jezus tijdens zijn leven met de mensen omging. Juist mensen waar de maatschappij op neer keek of mensen waar de maatschappij geen waarde aan hechtte waren belangrijk voor Hem. Daar nam Hij de tijd voor, Hij zocht hen op en ontmoette deze mensen.

Jezus’ houding is mijn voorbeeld in de gesprekken en ontmoetingen die ik aanga.

 

Ieder mens is waardevol en mag er zijn! Mijn missie is om Jezus’ liefde op mijn vierkante meter te druppelen.

 

Met deze stelling bedoel ik dat iedereen die ik ontmoet, dus ook u, van waarde is. Op mijn vierkante meter ontmoet ik u. Want mijn vierkante meter is mijn leven. Zowel privé als in mijn werk. En aan die waardevolle mens in mijn leven, mag ik Jezus’ liefde doorgeven.

 

Wil je een keer met mij in gesprek? Neem dan contact op via:

Margriet Klaver-Huisman

Mail: pastor@pglemmer.nl

Telefoonnummer: 0527 618614