Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Tsjerke fan de Moanne

Tsjerketsjinsten Omrop Fryslân

De Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân en Omrop Fryslân hebben besloten dat ook in 2023 op zondagochtend kerkdiensten worden uitgezonden: om 10.00 uur en herhaling om 12.00 uur.

 

Meteen na de uitbraak van de corona-pandemie in maart 2020 nam Omrop Fryslân het initiatief tot het uitzenden van kerkdiensten op zondagochtend, na overleg met de classis Fryslân.

 

In 2020 werden de diensten eerst verzorgd vanuit de Martinikerk in Franeker.

 

Vanaf januari 2021 zijn de diensten vanuit verschillende plaatsen in Fryslân uitgezonden als ‘Tsjerke fan de Moanne’.

Het is een goede manier van ’mienskipsfoarming’ die door de verschillende doelgroepen erg gewaardeerd wordt, zo concluderen de initiatiefnemers. Naar de vieringen keken gemiddeld op tv en online zo’n veertigduizend mensen.

De uitzendingen laten een grote verscheidenheid van het hedendaagse kerkelijk leven in Fryslân zien, onder meer door de lokale oecumenische samenwerking.

Jelle de Jong, voorzitter fan de Wurkgroep, is ,,bliid en tankber” dat de diensten ook in 2023 zijn te volgen.

 

In januari 2023 is de Tsjerke oan it Dok in Lemmer ’Tsjerke fan de Moanne’

 

De kerkenraad heeft toestemming gegeven voor dit initiatief, ook de RK geloofsgemeenschap en de Nieuw Apostolische Kerk doen hier aan mee.

Om alles goed te laten verlopen was er op 8 november een voorbereidende bijeenkomst, waar o.a. de gang van zaken werd doorgesproken:

 

  • De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur precies
  • Gemeenteleden en gasten dienen om 09.45 uur aanwezig te zijn.
  • De diensten duren precies 60 minuten.
  • Afkondigingen worden van te voren gedaan
  • Door een medewerker van Omrop Fryslân wordt een teken gegeven    dat de dienst begint en eindigt.

 

Er wordt gebruik gemaakt van gedrukte liturgieën. Er is alleen een collecte bij de uitgang. Op de liturgie wordt vermeld waar de collecte voor is. Ook wordt er een verzoek gedaan voor een donatie voor de instandhouding van de tv kerkdiensten Omrop Fryslân.

 

Verdeling kerkdiensten:

  • 08 januari: voorganger ds. Aleida Blanken
  • 15 januari: voorganger dhr. Jacob Yntema (Nieuw Apostolische kerk)
  • 22 januari: voorgangers dhr. Geert van der Veen (RK parochie) en ds. Aleida Blanken
  • 29 januari: ds. Idske van der Pol

 

Vraag informatie aan!

Lid van de kerk(Vereist)
Privacyverklaring(Vereist)