Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Sobere maaltijden en vespers in de 40-dagentijd

In de 40-dagentijd 2023 hopen we de goede oecumenische gewoonte in Lemmer weer te hervatten: wekelijkse sobere maaltijden voorafgaand aan de vesper.
De data zijn: dinsdagen 28 februari, 7, 14, 21, 28 maart en 4 april.
In gebouw Us Thús, naast de RK Kerk aan de Schans, is een ieder zonder aanmelding welkom voor een sobere (soep)maaltijd. De maaltijd begint om 18.00 uur.

Na de maaltijd is er een collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor een lokaal of regionaal diakonaal / charitatief doel. Welk doel dat dit jaar is, wordt nog bekend gemaakt.
Aansluitend van 19.00 tot 19.30 uur een vesperviering/avondgebed in de RK kerk. De dienst wordt verzorgd bij toerbeurt door vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenschappen.

Wees welkom! U kunt natuurlijk ook de vesper bezoeken zonder deelname aan de maaltijd.

Namens de organisatie:
Geert van der Veen, Rigtje Keulers, Aleida Blanken

Vraag informatie aan!

Lid van de kerk(Vereist)
Privacyverklaring(Vereist)