Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Korte vragenlijst bij de zes kernwaarden uit Samen Jong

(Wil je deze vragenlijst liever op papier invullen? Klik hier voor de papieren versie)

Denk bij jongeren en jongere generaties aan de leeftijd 15-30 jaar. Geef een rapportcijfer (1 = totaal niet - 10 = ja, absoluut)

Prioriteit geven aan jongere generaties

Onze gemeente durft het aan om bij alles echt te denken vanuit de jongere generaties(Vereist)
De jongere generaties kunnen zich herkennen In onze zondagse vieringen(Vereist)

Jezus’ boodschap serieus nemen

In onze gemeente dagen we jong en oud heel concreet uit om werkelijk stappen te zetten in de navolging van Jezus(Vereist)
In onze gemeente is het gewoon dat we elkaar vertellen hoe we in ons eigen leven concreet zoeken naar de navolging van Jezus.(Vereist)

Hart voor jongeren hebben

Ik heb een passie voor jonge mensen(Vereist)
Jongeren ervaren in de gemeenschap dat er persoonlijke interesse in hen is en hun aanwezigheid gewaardeerd wordt.(Vereist)

Verantwoordelijkheid geven

Leiderschap is bij ons sterk gericht op het ontdekken, ontwikkelen en inschakelen van ieders talent(Vereist)
In onze gemeente zijn er open gesprekken met jongeren over wat ze zouden willen doen in de gemeente(Vereist)

Een warme gemeenschap vormen

Nieuwkomers voelen zich snel bij ons thuis(Vereist)
Kleine groepen vormen in onze gemeente belangrijke bouwstenen voor gemeenschapsvorming(Vereist)

Beste buren zijn

De buurt rond onze kerk zou onze gemeente echt missen als we zouden stoppen of verhuizen(Vereist)
We zijn doelbewust bezig om de relatie met onze buren en onze buurt (wijk, dorp) te versterken(Vereist)
Ik noem mij zelf als gemeentelid:(Vereist)

Vraag informatie aan!

Lid van de kerk(Vereist)
Privacyverklaring(Vereist)