Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Luisterprogramma Veertigdagentijd en Pasen

Thema:

…Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie…

“Ik ben de ware wijnstok
en jullie zijn de ranken’’
Johannes 15

“Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken”

Dit bekende “Ik ben …” – woord van Jezus uit het evangelie van Johannes is de afscheidstoespraak van Jezus voor Zijn discipelen vlak voor Zijn komend lijden.
Hij houdt een vurig pleidooi om te leven vanuit de liefde die Hij heeft voorgeleefd.
Jezus zal sterven, maar ondanks dat zullen ze toch verbonden blijven, over de dood heen.
Het afscheid, Zijn dood, is niet het einde van de verbondenheid maar zal ook na Zijn Hemelvaart altijd blijven.
Jezus legt dat uit aan de hand van het beeld van de wijnstok en de ranken.
“Jullie zijn de ranken en wie verbonden blijft met de wijnstok, met Mij, die zal vrucht dragen.”

Dit Bijbelgedeelte is de rode draad van het nieuwe jaarlijkse Luisterprogramma voor de Veertigdagentijd en Pasen, met als thema: “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie!”
Het leven van Jezus, Zijn lijden, sterven en Opstanding zal in allerlei passende en heel herkenbare en toegankelijke muziek te beluisteren zijn. Muziek van vroeger en van nu!

Van harte welkom op woensdag 8 maart om 14:30 in Ús Haven.
Johannes Bakker

Vraag informatie aan!

Lid van de kerk(Vereist)
Privacyverklaring(Vereist)