Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Biddag

Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote menigte en
voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen
zonder herder, en Hij onderwees hen langdurig.
(Marcus 6:34)

Teveel
In dit verhaal wordt het Jezus allemaal teveel. De voort-durende toestroom van mensen, terwijl zijn neef en missionaire partner Johannes net vermoord is door Herodes. Het liefst wil Hij even met rust gelaten worden.
Maar tijd om te rouwen wordt Hem niet gegund.
Wat heb jij nodig als het je even teveel wordt? Als verdriet en tegenslag je overmannen? Natuurlijk rust, maar ook dit: opnieuw zien wat God door jou heen wil betekenen voor anderen. Jezus’ hart gloeit van medelijden als Hij de menigte ziet. Hun blikken
herinneren Hem aan zijn roeping als de ware koning van Israël. Bij Herodes aan tafel wacht de dood, bij Jezus aan tafel het leven en voedsel in overvloed. Zijn liefde opent onze blik weer voor het leven om ons heen.
(ds. Pim Brouwer)

Bron: PKN / Symbolische schikkingen Veertigdagentijd 2023

Vraag informatie aan!

Lid van de kerk(Vereist)
Privacyverklaring(Vereist)