Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

2e zondag 40-dagen-tijd

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia,
die met Jezus in gesprek waren.
(Matteüs 17:3)
Mozes en Elia
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet. Eerder sprak Hij over ‘je kruis opnemen’, straks zal Hij vertellen over ‘uit de dood opgewekt zijn’. In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken.
Mozes en Elia hebben beiden ervaring met een ‘tijd van veertig’. Elia maakte, net als Jezus zelf, een tocht van veertig dagen door de woestijn en Mozes zwierf daar
zelfs veertig jaren in rond.
Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een ander nodig. Liefst iemand met woestijnervaring.
Wat telt in wat een mens soms meemaakt, is zijn woestijn-ervaring. Of die van een ander, die weet hoe je de woestijn kunt overleven. Aan Gods tafel zit je niet alleen.
(ds. Wim Beekman)
Bron: PKN / Symbolische schikkingen Veertigdagentijd 2023

Vraag informatie aan!

Lid van de kerk(Vereist)
Privacyverklaring(Vereist)