Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Witte Donderdag

28 maart 2024 om 19:30

In de avond vormen we een kring als leerlingen en vrienden van Jezus. Een avond met twee gezichten: het vieren van de Exodus, de bevrijding uit Egypte en de instelling van het Pesachfeest (Exodus 12:15-20) zetten aan tot dankbaar zingen. Maar voor Jezus hangt de dreiging in de lucht, een dreiging die de vriendschappen met en rond Hem beproeft. Hij zelf kijkt verder, over de grens van zijn aardse leven en vriendschap heen. Hij doet het voor: jullie moeten elkaars voeten wassen.
(Johannes 13: 1-15)
En: Ik laat jullie Mijn Vrede na.
(Johannes 14: 21-31). We delen brood en wijn, nemen tijd om alle woorden en gebaren van Jezus’ liefde te ontvangen.

 

Voorganger: ds. A.H.M. Blanken

 

Collecte:

Zondag voor de kerk in armoede (Tearfund) Kerken hebben wereldwijd een geweldige impact op hun omgeving. Dat is wat Tearfund nu al 50 jaar heeft mogen ervaren. Samen met lokale kerken zetten wij ons in voor een wereld zonder onrecht en armoede. Waar mensen hun eigen waarde en talenten kennen, daar bloeit een hele gemeenschap op! Daarom introduceren we de Zondag voor de Kerk in armoede. Op deze dag vragen we jouw aandacht voor de lokale kerk in landen die het meest lijden onder armoede, onrecht, klimaatverandering en natuurrampen, en die in deze omstandigheden omzien naar de mensen in hun omgeving.

Vraag informatie aan!

Lid van de kerk(Vereist)
Privacyverklaring(Vereist)