Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

1e van de zomer

25 juni 2023 om 09:30

Ben je bereid om je christen te (laten) noemen in deze tijd, in je omgeving? “Wil je opstaan en Mij volgen?” vraagt Jezus aan zijn leerlingen. Dat is geen vraag van toen en daar, maar ook aan mensen in deze tijd en wereld. Het begon met twaalf leerlingen, die er letterlijk op uit gestuurd worden om te doen wat Jezus hen zelf heeft voorgedaan. Hij geeft hen “do’s” en “don”ts”, wat wel en wat niet te doen, en vooral ook: hoe te gáán als getuigen van Christus. We leggen de woorden uit Matteüs 10 (5-20) naast de uitdagingen van deze tijd. Hoe gaan wij onze weg: vrijmoedig, blijmoedig of weifelmoedig? We worden toegerust en gevoed met de liefde van Jezus. Vandaag in de Maaltijd van de Heer om samen te vieren!

Voorganger: ds. A.M.H. Blanken

Vraag informatie aan!

Lid van de kerk(Vereist)
Privacyverklaring(Vereist)