Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Stille Zaterdag

8 april 2023 om 21:00

In deze viering op Stille Zaterdag, de Paaswake, komt heel veel samen. Licht, Woord, Water en Leven. Vier fases die de zintuigen prikkelen. Die ons mee de diepte innemen en doen opstaan. Zoals de weg van Jezus is. Een nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen door een jongere. Een kind of jongere zal een bijbelverhaal lezen. In de Bijbel volgen we teksten en verhalen van water. Het water zelf zullen we voelen: bij de doopvont kan ieder de eigen doop gedenken. Om te voelen: met Jezus ben ik gestorven aan de zonde, met Hem mag ik opstaan om te leven in vreugde en vrijheid. Tenslotte gaan we in gedachten te Paasmorgen tegemoet met de lezing van het Paasevangelie, Matteüs 28: 1-10. Rode draad in deze Paaswake is Lied 287 “Rond het Licht dat leven doet….”. Een dienst om niet te missen!

Vraag informatie aan!

Lid van de kerk(Vereist)
Privacyverklaring(Vereist)