Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Oudjaarsavond

31 december 2022 om 19:30

Misschien is het even een beetje rustig rond de Tsjerke oan it Dok, als we er op deze Oudjaarsavond samen komen voor gebed en bezinning. Zoals velen het jaar knallend uitluiden, willen wij dit als christenen doen met een lofzang voor God, met Psalm 103. En in de deuropening van het ene naar het ander kalenderjaar staan we even stil met de woorden van Paulus uit Efeziërs 6: 10-23. Een brief uit de gevangenis, voor mensen in vrijheid…. Om je te bezinnen op die vrijheid, hoe kostbaar en kwetsbaar die is. Hoe kunnen wij bijdragen aan “gelukkig” nieuwjaar voor anderen en onszelf?

Plaats: Tsjerke oan it Dok

Voorganger: ds. A.M.H. Blanken

Collectes: Diaconie / Kerk

Tijd: 2022-12-31 – 19:30

Vraag informatie aan!

Lid van de kerk(Vereist)
Privacyverklaring(Vereist)